สาระน่ารู้ : ไม้เถาเลื้อย

ไม้เถาเลื้อย ในที่นี้หมายถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มที่ต้องอาศัยยึดเหนี่ยวพาดพิงต้นไม้หรือวัตถุอื่นเพื่อดำรงตนอยู่ได้ หรืออาจเลื้อยคลานไปตามพื้นดินมีลักษณะต่าง ๆ กันเช่น 1. [...]