“ไผ่เลี้ยงหวาน” เนื้ออร่อยหน่อดก

ไผ่ชนิดนี้ เป็นไผ่ของไทยพบขึ้นตามป่าทั่วไป พบมากที่สุดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมปลูกเพื่อเก็บเอาต้นหรือลำไผ่ไปใช้ประโยชน์และเก็บหน่อปรุงเป็นอาหารมาแต่โบราณแล้ว โดยมีชื่อเรียกกันว่า [...]