กก.5 บก.ปทส. ร่วมกับหน่วยงานราชการทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จ.ระนอง

โครงการ ธ.ก.ส. รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่๕ และรัชการที่ ๙ สายตรวจจังหวัดระนอง กก.๕ บก.ปทส.รายงานผลปฏิบัติดังนี้ วันนี้(๒๓ ต.ค.๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๓๐ น. [...]