ปลัดอำเภอล่าหมีขอ อุทยานแห่งชาติไทรโยค

ชป.กาญจนบุรี กก.๕ บก.ปทส.ขอรายงานเหตุการณ์สำคัญ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. [...]