กก.6 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. บินตรวจพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติบางลางและพื้นที่รอยต่อ จ.ยะลา

วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. กก.๖ บก.ปทส. สายตรวจ บก.ปทส.ประจำ จว.ยะลา โดย ร.ต.อ.เบญจพล ภูริวิทย์ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ [...]