กก.6 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ออกตรวจป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบัง

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. กก.๖ บก.ปทส. ก สายตรวจ บก.ปทส.ประจำจ.ยะลาโดย ร.ต.อ.เบญจพล ภูริวิทย์ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ [...]