“ส้มเดกาปอง” กับที่มาพันธุ์มีกิ่งตอนขาย

ส้มชนิดนี้ เป็นพันธุ์ใหม่และ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างส้มแมนดารินกับส้มเขียวหวาน แต่ไม่ระบุว่าพันธุ์ไหน และผสมพันธุ์กันด้วยวิธีใด [...]