TNN24 รายงานพิเศษ เปิดเครือข่ายค้าไม้พะยูงข้ามชาติ

อีกหนึ่งปัญหาสำคัญของชาติคือขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มคนร้ายเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูงใน เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน