กก.6 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้สะเดาเทียมแปรรูป จ.สงขลา

วันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 13.50 น.สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสั่งข์ รองผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.สมชาย ศรพล [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้หวงห้าม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.ให้ พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. [...]

กก.2 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้พะยุง 12 ท่อน จ.ตราด

วันที่ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)เวลา ๑๓.๓๐ น.ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส. พร้อมกับพวก ชุด ชป.๓ (จันทบุรี-ตราด) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้ประดูแปรรูป 9 แผ่น จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 14 ธ.ค.61 เวลา 08.00 น. สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำ จ.อุตรดิตถ์  โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธุ์ รองผกก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้ชิงชันและไม้ประดู่แปรรูป จ.อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 เวลา 02.00 -09.00 น. สายตรวจ กก.4 บก.ปทส.โดยการส้งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4.บก.ปทส., พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.4 [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.35 น. สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รองผกก.4 บก.ปทส. [...]

กก.5 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้กระยาเลยจำนวน 3 ท่อน

วันที่ 7 ต.ค.61 เวลา 09.35น. พ.ต.ท.ทศพร หงษ์ทอง สว.กก.5 บก.ปทส., ร.ต.อ. จารุ กิติดุษฎี(หัวหน้าสายตรวจจังหวัด) รอง สว.กก.5 บก.ปทส พร้อมพวกได้ร่วมกันเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ [...]

กก.6 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จ.ยะลา

๗ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. กก.๖ บก.ปทส. สายตรวจ บก.ปทส. ประจำจ.ยะลาโดย ร.ต.อ.เบญจพล ภูริวิทย์ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.๖ บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.๖ บก.ปทส. [...]

กก.6 บก.ปทส. ตรวจยึดไม้แปรรูป 41 แผ่น จ.ปัตตานี

วันที่ 1 พ.ย.61 เวลา 14.20 น.สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำ จ.ปัตตานี ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิรินัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกิยรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.สมชาย ศรพล สว.กก.6 [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้สัก จำนวน 180 ท่อน จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 10.00 น. สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ภายใต้การอำนวยการ สั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รองผกก.4 บก.ปทส. ,พ.ต.ท.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี [...]

page 1 of 4