กอ.รมน.อุดรฯ นำกำลังยึดคืนผืนป่าชาติพันดอน ป่าปะโค ที่ถูกนายทุนบุกรุก

กอ.รมน.อุดรฯ สนธิกำลัง 8 หน่วยงาน เข้ายึดคืนผืนป่าจากนายทุนที่ได้เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพันดอน ป่าปะโค แล้วทำการปลูกต้นยางพารา ต้นยูคาลิปตัส 36 แปลง จำนวน 411 ไร่ [...]