“มันสำปะหลัง” ความมหัศจรรย์ที่อยู่รอบตัวเรา

“มันสำปะหลัง” หรือ “Tapioca” พืชมหัศจรรย์ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ให้เป็นพืชแห่งศตวรรษที่ 21 [...]