กก.5 บก.ปทส. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปฎิบัติงานจิตรอาสาตามโครงการ”พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สายตรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช กก.5 บก.ปทส. รายงานการรื้อถอนพืชผลอาสินตามโครงการ”พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ร.ต.อ.ธีระพร ศักดิ์ศรี [...]