ลุยยึดคืนป่าสงวนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่มึนพบชาวบ้านตั้งกลุ่ม ออกโฉนดป่าชุมชนขึ้นมาเอง

วันที่ 20 เม.ย. ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง กำลังเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภองาว เจ้าหน้าที่ทหารร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา ตำรวจ กก.4 [...]