กก.6 บก.ปทส. ช่วยเหลือประชาชนรถจักรยานยนต์ชนกัน ถ.พหลโยธิน

วันที่ 27 ต.ค.61 เวลา 09:00 น. กก.6 บก.ปทส.ได้รับรายงานจาก จ.ส.ต.อภินันท์ จิตรหลัง ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปทส.ขณะปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยร้อยเวรรักษาการณ์ ได้พบเหตุ (ว.40 ) รถจักรยานยต์ ชนกันด้าน [...]