“ลั่นทมลูกขาวพวง” กับที่มาพันธุ์กลิ่นแปลกสีสวย

ไม้ต้นนี้เกิดจากการกลายพันธุ์แบบถาวรของการนำเอาเมล็ดของลั่นทมดังชื่อขาวพวงไปเพาะเป็นต้นกล้าจำนวนมากแล้ว แยกต้นไปปลูกคัดเอาเฉพาะต้นที่ดีที่สุดปลูกเลี้ยงจนต้นโตมีดอก [...]