พบช้างป่าเสียชีวิต จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชป.ประจวบคีรีขันธ์ กก.5 บก.ปทส.ขอรายงานกรณีช้างป่าเสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 ตค.2561 เวลา 15:30 น. หน.อช.กุยบุรี หน.ฝ่ายอนุรักษ์ฯ หน.หน่วยฯ ที่ กร.5(ห้วยลึก) และเจ้าหน้าที่ อช.กุยบุรี จำนวน 15 คน [...]