กิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้ “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” จ.อุตรดิตถ์

สายตรวจ กก.4บก.ปทส. ได้ร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้ “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ บริเวณป่าชุมชน (ป่าช้าวัว) หมู่ที่ 2 ตำบลนาอิน [...]