“กระแจะ” กับสรรพคุณน่ารู้

กระแจะ หรือ HESPERETHUSA CRENULATA ROXB อยู่ในวงศ์ RUTACEAE มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ยืนต้น สูง 3-8 เมตร เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน มีรอยแตกเป็นร่องลึกตามแนวยาวของลำต้น [...]