ลุยจับรีสอร์ต “เขาค้อ” นอกแปลง รอส.ล็อต 6

เจ้าหน้าที่คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการ  เพื่อการแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย [...]