กก.6 บก.ปทส. ปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ 100 ล้านต้น (6 พค 63)

ว้นนี้ (6 พ.ค.63)เวลา 16.00 น. สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6.บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส. [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.เพชรบูรณ์) ปลูกต้นไม้ภายในเขตอุทยานฯเนื่องใน”วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” (6 พค 63)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ,พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส. [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.อุตรดิตถ์) ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ป่าไม้ จว.อุตรดิตถ์ (6พค 63)

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) เวลา 08 .30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 [...]

กก.6 บก.ปทส. (สงขลา) ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชือ”ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพือแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น” (6 พค 63)

วันที่ 6 พ.ค.63 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น.สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 [...]

กก.2 บก.ปทส. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ภายในโครงการป่าสิริเจริญวรรษ ส่วนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบนไหล่เขา เป็นระยะทาง 1,500 เมตร (5 พค 63)

วันนี้​(5 พ.ค. 2563)​ เวลา​ 09.30 น.​ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เรื่องการดำเนินการขับเคลื่อนงานจิตอาสาประจำเดือน ภายใต้การนำโดย พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส., พ.ต.ท.เอกศิษฎ์ โตอดิเทพย์ [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.น่าน) ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ สวนสาธารณะอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติอำเภอสันติสุข จว.น่าน (5 พค 63)

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) เวลา 10 .00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 [...]

พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ผบก.ปทส. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จว.อำนาจเจริญ (27 กพ 62)

เมื่อ 27 ก.พ.63 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ผบก.ปทส. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด, ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.22, ข้าราชการตำรวจ สภ.ปทุมราชวงศา, ครู นักเรียน ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย, [...]

กก.4 บก.ปทส.สายตรวจจังหวัดลำปางสายที่ 2 (เถิน) ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ทำฝายชะลอน้ำชั่วคราว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด แผ้วถางวัชพิชริมตลิ่งแม่น้ำวังหน้าวัดอุมลอง จ.ลำปาง (16 มค 63)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 [...]

กก.4 บก.ปทส ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ออกปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้ประชาชน และแจกเอกสารแนะนำการท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วันนี้ 1 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.๔ บก.ปทส. พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. [...]