กก.6 บก.ปทส. ปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ 100 ล้านต้น (6 พค 63)

ว้นนี้ (6 พ.ค.63)เวลา 16.00 น. สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6.บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส. [...]

กก.6 บก.ปทส. (สงขลา) ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชือ”ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพือแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น” (6 พค 63)

วันที่ 6 พ.ค.63 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น.สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 [...]

กก.6 บก.ปทส. (สงขลา) ปล่อยแถวปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการ ตาม ม.25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ร่วมกันรื้อถอน ทำลาย พืชผลอาสิน และสิ่งปลูกสร้างฯ โดยใช้วิธีการตัดฟันยางพารา จำนวน 2 แปลง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลาตั้งแต่ 08.30 น.-14.30 น.สายตรวจจังหวัดสงขลา กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการสั่งการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. [...]

กก.6 บก.ปทส.(สงขลา) จับกุมตัว ผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางนกที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 38 ตัว (3 พค 63)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 [...]

สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดสงขลา จับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางนกปรอดหัวโขนเคราแดง (นกกรงหัวจุก) 78 ตัว และนกปรอดเหลืองหัวจุก 1 ตัว

วันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 10.30 น. สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้การอำนวยการสั่งการโดย พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ [...]

สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดพัทลุง จับกุมผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลาง 1.เลื่อยโซ่ยนต์ยี่ห้อSTIHLสีส้ม-ขาว พร้อมติดตั้งแผ่นบังคับโซ่และติดตั้งโซ่ จำนวน 1 เครื่อง (16 มค 63)

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563เวลา 15.20 น. สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดพัทลุง ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. [...]

สายตรวจ กก.6 บก.ปทส. ตรัง จับกุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางเลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง (16 มค 63)

16 ม.ค.63 เวลา 11.50 น สายตรวจ กก.6 บก.ปทส. ตรัง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว. กก.6 บก. ปทส. [...]

สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดสตูล จับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง นกปรอทหัวโขน 10 ตัว และนกปรอทคอลาย 1 ตัว (14 มค 63)

วันที่ 14 ม.ค.63 เวลา 11.45 สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดสตูล ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม [...]

สายตรวจ กก.6บก.ปทส.นราธิวาส-ปัตตานี จับกุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง นกสัตว์ป่าคุ้มครองกว่า 500 ตัว (13 มค 63)

วันที่ 13 ม.ค 2563 เวลา11.30น. สายตรวจ กก.6บก.ปทส.นราธิวาส-ปัตตานี ภายใต้การอำนวยการสั่งการโดย พ.ต.อ.สิริณัฐ ศริบุญภาคย์ ผกก.6บก.ปทส.พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6บก.ปทส.พ.ต.ท ประวิทย์ [...]