กก.4 บก.ปทส.(จว.แพร่) ตรวจยึด ไม้ประดู่ท่อน 7 ท่อน ปริมาตร 3.16 ลบ.ม.คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 110,600 บาท, ไม้ประดู่แปรรูป 6 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.91 ลบ.ม.คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 133,700 บาท (5 พค 63)

วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.เพชรบูรณ์) ปลูกต้นไม้ภายในเขตอุทยานฯเนื่องใน”วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” (6 พค 63)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ,พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส. [...]

กก.4 บก.ปทส.(จว.แพร่) ตรวจยึด ไม้สักท่อน 16 ท่อน ปริมาตร 1.24 ลบ.ม.คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 74,400 บาท (5 พค 63)

วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.อุตรดิตถ์) ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ป่าไม้ จว.อุตรดิตถ์ (6พค 63)

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) เวลา 08 .30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.เพชรบูรณ์) นำข้าวกล่องพร้อมไข่ไก่และน้ำดื่มมอบให้ประชาชนในพื้นที่ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เนื่องในสถานการณ์ โควิค 19 ตามนโยบายของ ผบ.ตร.รับอาหารฟรี ครับ (5 พค 63)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ,พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส. [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.ตาก -แม่สอด) ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก 1 แปลง พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง เนื้อที่ 4-2-09ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ 298,023 บาท (5 พค 63)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.15 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส ให้ [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.ตาก -แม่สอด) จับกุทผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-90 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ 14,888 บาท (5 พค 63)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส ให้ [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.น่าน) ตรวจยึด ไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 54 แผ่น ปริมาตร 0.53 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน 37,100 บาท (5 พค 63)

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 [...]

กก.4 บก.ปทส. (จว.น่าน) ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 4 คน ร่วมกันลักลอบเล่นพนัน (ไฮโล) ร่วมกันทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค (ตาม พรก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินฯ) และมียาเสพติด (4 พค 63)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 [...]

กก.4 บก.ปทส.(จว.ลำปาง-เถิน) ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 10-0-58 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน 689,860 บาท (5 พค 63)

เมื่อวันที่ 5 พฤษาคม 2563 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส. [...]

page 1 of 4