ประกาศกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ประกาศกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. [...]