In ข่าวเด่น

ตามที่ปรากฏข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ว่าวันนี้ (9 ม.ค.63)

ผอ.กองจัดรูปที่ดินของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง พรัอมด้วยฝ่ายกฎหมายส.ป.ก.จะลงพื้นที่ส.ป.ก.ฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์ม กว่า 682 ไร่

ที่ยึดคืนมาจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เพื่อเข้าตรวจสอบรายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สำนักงาน โรงเรือนเลี้ยงไก่ บ้านพันคนงาน ภายในพื้นที่ว่ามีกี่หลัง และเอาไว้หรือส่วนใดต้องรื้อทิ้ง เพื่อนำพื้นที่มาจัดสรรรให้เกษตรกร คนยากจน ตามาคุณสมบัติได้สิทธิที่ดินทำกินอยู่อาศัยตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ภายใน 180 วัน นั้น

สายตรวจ จว.ราชบุรี ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สปก.จว.ราชบุรีแล้ว ปรากฎว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ไกคุปต์ แต่อย่างใด เป็นเพียงการประชุมเพื่อวางทางตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียดก่อนทำการรื้อถอน โดยผ่านวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณฟาร์มไก่ด้วยกัน

Recent Posts