In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 15 ม.ค.2562 เวลา 08:30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.อรรถพล สุดสาย รอง ผกก.2.ฯ,พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอติเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.2ฯ โดย พ.ต.ท.วิเชียร ไชยมงคล สว.กก.2 บก.ปทส. และ จนท.ตร. ชุด ชป.4 (ฉะเชิงเทรา)

ได้มาตรวจสอบ ข้อเท็จจริงตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2562 กรณี เจ้าอาวาสวัดบุญญาราม ประกาศขายวัด สาเหตุเพราะว่ามีโรงงานรีไซเคิลขยะ ปล่อยกลิ่นเหม็นรบกวนและได้เดินทางมายังวัด บุญญาราม ซึ่งตั้งอยู่ที่ 99/2 ม.9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา

ทางชุด ชป.4 ได้พบ พระอธิการชยพัทธ์ฯ เจ้าอาวาสวัดบุญญาราม และรับทราบข้อมูลจาก สอจ.ฉช. ชี้แจงว่าประเด็นเรื่องร้องเรียนของเจ้าอาวาสวัดบุญญารามดังนี้

1)ขณะตรวจสอบไม่ได้รับกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานฝังกลบขยะและโรงงานหลอมโลหะในบริเวณวัดบุญญาราม
2) สอจ.ฉช. ได้ตรวจสอบพบว่าในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนของจากกลิ่นเหม็นของโรงงานในเขต ม.9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จากทางวัดบุญญาราม
3) ขณะเข้าตรวจสอบไม่มีป้ายปิดประกาศขายวัดอยู่หน้าวัดแล้ว เนื่องจากทางสนง.พระพุทธศาสนา จังหวัดฉะเชิงเทราได้ประสานทางวัดบุญญารามให้ปลดป้ายประกาศขายวัดออกและทางวัดก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนเย็นของวันที่ 13 ม.ค. 62

สอจ.ฉช. ชี้แจงผลการตรวจสอบโรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงวัดบุญญาราม จำนวน 3 โรง ดังนี้
1) บริษัท เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/9 ม.9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-188/50ฉช ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากวัดบุญญารามประมาณ 500 เมตร พบว่าโรงงานประกอบกิจการตามปกติ มีการสร้างแนวคันดินสำหรับป้องกันฝุ่นและกลิ่นบนหลุมฝังกลบ สูงประมาณ 2.5 เมตร บริเวณฝั่งที่ติดกับวัด มีการขุดคูดินสำหรับรองรับน้ำชะกองกากรอบบ่อฝังกลบซึ่งไม่มีการระบายออกนอกบริเวณโรงงาน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อยเป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสลม
2) บริษัท โยซิตา เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อย และหลอมโลหะกลับมาใช้ใหม่ ตั้งอยู่ ณ โฉนดเลขที่ 35053 ม.9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-16/61ฉช ซึ่งหากจากวัดบุญญารามประมาณ 950 เมตร พบว่าไม่พบการประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจากโรงงานติดตั้งเครื่องจักรยังไม่แล้วเสร็จ
3) บริษัท ทรัพย์เจริญ รีไซเคิล จำกัด ประกอบกิจการหลอมหล่อเศษโลหะจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2/2 ม.9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-47/60ฉช ซึ่งโรงงานอยู่ห่างจากวัดบุญญารามประมาณ 1100 เมตร พบว่าโรงงานหยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 61 เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และเมื่อวันที่ 1-31 ธ.ค. 61 โรงงานขอทดลองเดินเครื่องจักรเพื่อทดสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างอากาศไปตรวจวัดวิเคราะห์ ซึ่งโรงงานได้หยุดการเดินเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 61

ทั้งนี้ สอจ.ฉช.ได้แจ้งทางเจ้าอาวาสวัดบุญญารามและคณะผู้ตรวจสอบว่าจะประสานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรวจวัดค่าฝุ่นละอองและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในวัดบุญญาราม, โรงงานที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดและบ้านของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Recent Posts