In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 15.00 น.สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ประจำจังหวัดพัทลุง ภายใต้การอำนวยการโดย
พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสั่งข์ รองผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.สมชาย ศรพล สว.กก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประวิตย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.6 บก.ปทส.
สั่งการให้ ด.ต.ธีรัชกฤติ แก้วขาว พร้อมด้วยสายตรวจจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกับเจ้าหน้าจนท.ตำรวจตระเวณชายแดนที่ 434 พัทลุง จนท ทหาร ชุดชป.รส.จว.พัทลุง  จนท.หน่วยป้องกัรักษาป่าที่ พท.2 ( ชะมวง-นาวง )
ได้ร่วมจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางเครื่องเลี่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ไม้ท่อนจำนวน 7 ท่อน ไม้แปรรูป จำนวน 49 ชิ้น/แผ่น ปริมาตร รวม 1.92 ลบ.ม

โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป่าไม้ พ.ศ.2484 และความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องเลี่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545  ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิน 0.20 ลบ.ม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 48 ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 69 ฐานห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ความผิดตาม มาตรา 4  สถานที่ตรวจยึด/จับกุม บ้านไม่มีเลขที่ ม.4 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นำผู้ถูกจับพร้อมด้วยของกลางส่ง พงส.สภ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เพือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 15.30 น. คดีอาญาที่ 221/61 ของกลางที่ 156/61 ลง 14 ธ.ค.61
ผู้รายงาน ด.ต.ธีรัชกฤติ แก้วขาว

 

Recommended Posts