กก.5 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

วันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.ร.ต.ท.วัชระ พัฒน์ทอง (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) รอง สว.(ป) กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ [...]

กก.3 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุก และไม้กระยาเลย 13 ท่อน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 29 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. กก.3 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ กก.3 บก.ปทส. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ ผกก.3 บก.ปทส., พ.ต.ท.สุพจน์ หน่อคำ [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดนกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก จำนวน 59 ตัว จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 [...]

กก.3 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้หวงห้าม จ.อุดรธานี

วันที่ 27 พ.ย.61 เวลา 14.00 น. กก.3 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ กก.3 บก.ปทส. ประจำจังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ ผกก.3 บก.ปทส., พ.ต.ท.สุพจน์ หน่อคำ [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้สัก 13 ท่อน จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 [...]

กก.2บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้พะยูงท่อนจำนวน 1 ท่อน จ.ระยอง

วันที่ (27พ.ย.61)เวลา 16.30-16.45น. ร.ต.อ.วิสูตร อุตทาลี รองสว.(ป)กก.2บก.ปทส. กับพวกชุด ชป.3 ระยอง โดยภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.2บก.ปทส. พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ [...]

กก.5 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนว่ามีการประกอบกิจการแพกระพรุนดองเกลือ จ.ระนอง

วันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.ท.วัชระ พัฒน์ทอง (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) รอง สว.(ป) กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้หวงห้าม(พลวง,มะเกิ้ม) และพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.20 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้หวงห้ามและพื้นที่ป่าถูกบุกรุก 1 แปลง จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 [...]

กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับ จนท. ตรวจยึดไม้หวงห้ามและพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 [...]