In บทความ

อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองมาตั้งแต่เด็กนอกจากสูตรคูณและ ก-ฮ คงหนีไม่พ้นรายชื่อสัตว์ป่าสงวนของไทยที่คนไทยส่วนใหญ่ท่องเอาไปสอบ และลืมมันไปหลังจากวางปากกา วันนี้เรามาเตือนความจำตัวเองกันหน่อยดีกว่าครับ 15 รายชื่อต่อไปนี้มีอะไร แต่เกี่ยวอะไรกับเรา

คำว่าสัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าหายาก 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และได้รับการคุ้มครองโดยขอบังคับบางประการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งระบุว่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า หรือพยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อื่นหรือทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ควรแก่เหตุไม่ต้อง

นอกจากนี้ยังห้ามให้บุคคลใดครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่สัตว์ที่ครอบครองเป็นสัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งห้ามการครอบครองและห้ามค้า มีผลไปถึงไข่และซากของสัตว์เหล่านั้น หรือเก็บรัง หรือทำอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้นรังนกนางแอ่น ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน

สำหรับสัตว์ป่าสงวนทั้ง 15 ชนิดนั้นมีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยครับ

 

images

 

ข้อมูลจาก : www.animals.spokedark.tv

Recommended Posts