In ข่าวสารทั่วไป

google-maps-timeline-ios-01-600x338

เครื่องมือนี้คือ Timeline บน Google Maps  ซึ่งก็คือ Google Maps History บันทึกประวัติการเดินทางจุดต่างๆด้วย GPS หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยเริ่มปล่อยตั้งแต่ผู้ใช้ Android ก่อนเมื่อปี 2015 ก่อนที่ 2017 แอป Google Maps ก็ปล่อยอัพเดตเพิ่มฟีเจอร์ Timeline บน iOS ตามมา

google-maps-timeline-ios-03

ฟีเจอร์ Google Timeline จาก Google Maps บน iOS จะบันทึกการเดินทางตั้งแต่คุณเริ่มใช้งาน Google Maps และ Login ด้วยบัญชี Google เอง ตลอดการเดินทางแบบพกโทรศัพท์มือถือ ก็จะมีการบันทึกเป็นเส้นทาง และเผยข้อมูลว่าคุณเดยทางผ่านสถานที่สำคัญอะไรบ้าง เมื่อเวลากี่โมง ตลอดจนมีรูปถ่ายที่คุณถ่ายเองในสถานที่นั้นด้วย

google-maps-timeline-ios-02

ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบเส้นทางที่คุณเดินทางมาแล้วได้โดยเรียกเมนู Google Maps ด้านซ้าย แล้วเลือกที่ Your Timeline ก็จะแสดงรายละเอียดการเดินทางที่คุณเดินมาแล้ว เป็นเส้นทางบนแผนที่เลย นอกจากนี้ Google Maps บน iOS ยังทำประมวลการเดินทางแต่ละเดือนมาให้คุณชมได้ด้วย

google-maps-timeline-ios-04

นอกจากเปิดแอปดู Timeline เส้นทางที่เคยเดินทางมาแล้วทั้งบน iOS และ Android ยังสามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ https://www.google.co.th/maps/timeline ซึ่งช่องทางนี้คุณสามารถเลือกลบเส้นทางบางเส้นทางได้ด้วย  แต่ถ้าหากไม่อยากจะบันทึกก็สามารถตั้งค่าหยุดบันทึกเส้นทางได้

ที่มา : https://www.it24hrs.com/2017/google-maps-timeline-ios/

Recommended Posts