แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสังกัด บก.ปทส.

ข้อมูลส่วนบุคคล

สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานสอบสวน บก.ปทส. ( 5 ดาว= พอใจมาก )