In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

51

52

53
วันที่ 26 พ.ค.59 ชุดสายตรวจ บก.ปทส.ประจำ จว.เลย โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ ผกก.3 บก.ปทส. , พ.ต.ท.ประดิษ ชาวพงษ์ สว.กก.6ฯ ปฏิบัติราชการ กก.3 บก.ปทส. นำโดย ร.ต.อ.ประทีป แควภูเขียว หัวหน้าชุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจสัตว์ท่าลี่, กอ.รมน.จ.เลย, นปป.5 สปป.2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ ภูกระแต กับพวก
ร่วมกันตรวจยึดของกลาง จำนวน 2 ราย ดังนี้
รายที่ 1 เวลา 15.00 น. ตรวจยึดของกลางรวม 7 รายการ คือ
1.ตะกวด จำนวน 3 ตัว
2.ซากตะกวด จำนวน 8 ซาก
3.ซากไก่ป่า จำนวน 2 ซาก
4.ซากอีเห็นลายเสือโคร่ง จำนวน 4 ซาก
5.ซากกระรอกขาว จำนวน 11 ซาก
6.ซากเก้ง จำนวน 1 ซาก
7.ถังแช่เย็น จำนวน 2 ถัง
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ
เหตุเกิดที่ ตลาดสด อ.ปากชม จว.เลย
นำส่ง สภ.ปากชม จว.เลย ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 18.00 น. ลง 26 พ.ค.59 คดีที่ 92/59 ยึดทรัพย์ที่ 55/59
รายที่ 2 ตรวจยึดของกลางรวม 10 รายการ คือ
1.ตะกวด จำนวน 20 ตัว
2.ซากตะกวด จำนวน 19 ซาก
3.ซากไก่ป่า จำนวน 1 ซาก
4.ซากอีเห็นลายเสือโคร่ง จำนวน 3 ซาก
5.ซากกระรอกขาว จำนวน 13 ซาก
6.ซากเก้ง จำนวน 6 ซาก
7.ซากบ่าง จำนวน 1 ซาก
8.ซากเม่นหางพวง จำนวน 1 ซาก
9.ซากกระจงเล็ก จำนวน 1 ซาก
10.ตู้แช่เย็นไฟฟ้า ยี่ห้อไฮเออร์ จำนวน 1 เครื่อง และถังแช่เย็น 2 ถัง
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ
เหตุเกิดที่ ตลาดสด อ.ปากชม จว.เลย
นำส่ง สภ.ปากชม จว.เลย ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 18.50 น. ลง 26 พ.ค.59 คดีที่ 93/59 ยึดทรัพย์ที่ 56/59

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

Recommended Posts