In ข่าวสารทั่วไป

เปลือกหอยนางรม ในปัจจุบันนิยมนำมาใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำในบ่อปลาคาร์ป ส่วนเนื้อหอยนางรมจะใช้รับประทานสด ปัจจุบัน ยังมีการนำมาแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปเช่น หอยนางรมดอง และสกัดเป็นน้ำมันหอย

1506953039889

เปลือกหอยนางรมในปัจจุบันนิยมนำมาใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำในบ่อปลาคาร์ป นอกเหนือจาก ปะการัง แห อวนเก่า แผ่นใยกรอง อย่างฟาร์มปลาคาร์ปในประเทศญี่ปุ่น จะนิยมใช้เปลือกหอยนางรมเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่พักอาศัยให้กับจุลินทรีย์ที่ผู้เลี้ยงเติมเข้าไปในบ่อเลี้ยงสำหรับเลี้ยงปลา ในทางอุตสาหกรรมมีการนำไปใช้ทำปูนขาวเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอีกหลายประเภท ส่วนเนื้อหอยนางรมนอกจากจะใช้รับประทานสด และปรุงอาหารได้หลายอย่างแล้ว ปัจจุบัน ยังมีการนำมาแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปเช่น หอยนางรมดอง หอยรมควัน และสกัดเป็นน้ำมันหอย เป็นต้น

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/agriculture/601829

Recommended Posts