In ข่าวสารจาก บก.ปทส., ข่าวสารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

เปิดวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ป่า

รมว.ทส. ร่วมคณะทูต เปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่อง กาญจนบุรี รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ อนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า วันพฤหัสที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 16:17 น.

1769
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมเดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) โดยมีนายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.กาญจนบุรี นายอดิศรนุชดำรง รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พ.อ.วุฒิชัยนาควานิช รองผบ.พล.ร.9 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด นักศึกษา และประชาชนราว 1 พันคน เข้าร่วมงาน

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่มี พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 และพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ทำให้ปัจจุบันนี้ มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวม 73 ล้านไร่ และในปี พ.ศ.2526 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือ ที่เรียกว่า อนุสัญญาไซเตส รวมทั้งได้ตราพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและได้กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day เพื่อเป็นการรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้มวลมนุษยชาติ กรมอุทยานฯจึงได้จัดงาน วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด อนาคตสัตว์ป่าอยู่ในมือเรา
ด้านพล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวเปิดงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสัตว์ป่าและพืชป่ามาโดยตลอด โดยพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชทานพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปทำโครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เช่น ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น นับว่าพระองค์ท่าน ได้ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าโลก แก่คนไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมา ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน ควรร่วมมือร่วมใจในกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของแผ่นดินไทยให้คงไว้เป็นมรดกตกทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : เดลินิวส์

สนับสนุนโดย กองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กองบังคับการปราบปราม,บก.ปทส.

 
Recommended Posts