In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดเฉพาะกิจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท้องที่ อ. เกาสมุย และ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีนายธรรมนูญ สุขเจริญ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุย ในฐานะหัวหน้าชุด ร่วมกับนายสมคิด เจียวก๊ก หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สฏ.16 (เกาะสมุย) เกาะสมุย พ.ต.อ.ศราณุ  โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนครเกาะสมุย และตำรวจกองกำกับการสืบสวนภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำกำลังเข้าตรวจสอบภาคพื้นดินตามแผนบินเพื่อยึดพื้นที่คดีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ที่โรงแรมศิลาวดี พูล สปารีสอร์ท หมู่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย

โดยก่อนหน้านี้จากการบินตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าอำเภอเกาะสมุย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พบมีการก่อสร้างอาคารบ้านพักตากอากาศและสระว่ายน้ำริมทะเล ต่อมาชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบทราบว่าเป็นของโรงแรมศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท จดทะเบียนชื่อบริษัท สิมิล่าร์ จำกัด

ต่อมา น.ส.จารุวรรณ กิจเกตุ ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับของบริษัทฯ ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ชี้แนวเขตและเป็นผู้นำเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก) ชื่อนายนุสนธ์ จันทรสุวรรณ เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา จำนวน 1 ฉบับ และหนังสือสำคัญ แสดงกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน ชื่อนายอนุวัฒน์ จันทรสวรรณ เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 81.6 ตารางวา จำนวน 1 ฉบับมาแสดง

จากนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจวัดค่าพิกัดวงรอบพื้นที่ด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดจากดาวเทียม GPS โดยใช้ระบบ WGS 84 ได้ค่าพิกัดจำนวน 29 จุด และนำมาตรวจสอบกับแผนที่ทางทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ปรากฎว่ามีสิ่งก่อสร้างเป็นสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 8*10 เมตร จำนวน 2 สระ ,ขนาดพื้นที่ 4*8 เมตร จำนวน จำนวน 1 สระ ,ขนาดพื้นที่ 10*20 เมตร จำนวน 1 สระ , อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 12*20 เมตร จำนวน 1 หลัง และระเบียงไม้ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ได้ก่อสร้างออกนอกเขตกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยรุกล้ำเข้าไปในบริเวณพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 89 ตารางวา คิดค่าเสียหายของรัฐ 135,315

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ฐาน บุกรุก ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54, มาตรา 55 และมาตรา 72 ตำรวจจึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกการตรวจยึดพื้นที่ พร้อมแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา https://www.matichon.co.th

 

Recommended Posts