In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 3 กราคม 2561 เวลา 15.30 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส.
– ผู้ตรวจยึดจับกุม ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า หัวหน้าสายตรวจฯ จว.น่าน พร้อมกับพวก ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ชปส.ชุดที่ 1 ภ.จว.น่าน.
-เจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.10 (ภูเพียง)
-เจ้าหน้าที่สายตรวจสายที่ 2 ประจำจังหวัดน่าน.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูเพียง จว.น่าน
-เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด ร้อย รส.ที่ 1 มทบ.38
-เจ้าหน้าที่ทหาร ชป.มทล.มทบ.38


(พบผู้กระทำผิด) จับกุมตัวผู้ต้องหา อายุ 34 ปี พร้อมด้วยของกลาง
1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 81 เม็ด.
2.ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 67 แผ่นเหลี่ยม ปริมาตร 0.70 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐพึ่งได้รับเป็นเงิน 49,000 บาท.
3.เครื่องเลื่อนโซ่ยนต์ พร้อมบาร์และโซ่ ยาว 16 นิ้ว.จำนวน 1 เครื่อง ประมาณค่าเสียหาย 3,500 บาท.

-โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 , พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ,พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522, และ พ.ร.บ.เลื่อนโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
1.ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่วยโดยฝ่าฝืนกฏหมาย.
2. ฐานมีไม้กระยาเลยหวงห้ามแปรรูป(ประดู่)ไว้ในความครอบครองเกิน 0.20 ลบ.ม. โดไม่ได้รับอนุญาต.
3. ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต.
4.ฐานมีเลื่อนโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน.


– เหตุเกิดที่ บริเวณกระท่อมไม่มีเลขที่ในไร่ข้าวโพด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ท้องที่บ้านแหน หมู่ 12 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จว.น่าน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น.


-นำส่ง ร.ต.อ.เรวัตร ปาคุต พงส. สภ.ภูเพียง จว.น่าน. ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 13 เวลา 22.00 น. คดีอาญาที่ 6/62 ยึดทรัพย์ที่ 1/62 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562


ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า 089-2641998 รายงาน

Recent Posts