In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

(เชียงราย)
-สายตรวจ กก.4 บก.ปทส. ประจำ จ.เชียงราย
-รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
วันที่ 11 มกราคม 62 เวลาประมาณ 11.30 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก. 4 บก.ปทส. /พ.ต.ท.พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส /พ.ต.ท. โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี สว.กก.4 บก.ปทส.
บูรณาการร่วมกับ
-จนท. ทหารชุด กอ.รมน.ชร
-จนท.ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.2 เขียงราย
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.5(ดอยช้าง)
-จนท. ปฎิบัติการศูนย์ป่าไม้ เชียงราย
-จนท.ตำรวจชุด. ศปทส. ภ.5
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนที่ ศดธ.จังหวัด ช.ร. ว่ามีการนำไม้แปรรูปผิดกฎหมายมาก่อสร้างบ้าน ที่ชุมชนบ้านดอยพระบาท ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบ มีผู้แสดงตนเป็นภรรยาเจ้าบ้าน (นางฉวีวรรณ พรมบุญ) พบบ้านกำลังก่อสร้าง ลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น และกองไม้แปรรูปจำนวน 2 กอง ตรวจสอบแล้วไม่มีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมยึดของกลาง ไม้สักแปรรูป จำนวน 351 แผ่นเหลี่ยม ปริมาตรจำนวน 4.329 ลบ.ม


-โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด
“พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485 มาตรา 48ฐาน. “มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
-สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่193/6 ม.23 ต.รอบเวียง อ.เมือง. จว.เชียงราย
-นำส่ง. พงส. สภ.เมืองเชียงราย
ปจว.ข้อที่ 8(ก) ลงวันที่ 11 ม.ค.2562 คดีที่ 59/62 ยึดทรัพย์ที่ 18/62(สภ.เมืองเชียงราย)
-ด.ต. เสนอ หลวงขัน เรายงาน)

Recent Posts