In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

(จ.น่าน)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 18.00 น.
-กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส.
– ผู้ตรวจยึดlจับกุม ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า หัวหน้าสายตรวจฯ จว.น่าน พร้อมกับพวก ร่วมกับ
-เจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.11 (เมืองน่าน)
-เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. 324 น่าน.
-เจ้าหน้าที่การข่าว กอ.รมน.จว.น่าน
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ จว.น่าน.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปทส.ภ.จว.น่าน.
(ไม่พบผู้กระทำผิด)
พร้อมด้วยของกลาง
1.ไม้สักแปรรูป จำนวน 5 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.46 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐพึ่งได้รับเป็นเงิน 55,200 บาท.
อุปกรณ์การกระทำผิด.
1.เครื่องปั้นไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
2.เลื่อนโซ่ยนต์ไฟ้ฟ้า พร้อมโซ่และบาร์ จำนวน 1 เครื่อง.
3.สายไฟ ยาว 8 เมตร. จำนวน 1 เส้น.
4.ค้อน จำนวน 1 น.
5.ตะไบจำนวน 1 อัน
6.ตลับเมตร จำนวน 1 อัน.


-โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 , พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ พ.ร.บ.เลื่อนโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
1.ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้สักแปรรูป ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาติ
2.ฐานทำไม้หวงห้าม(อันเป็นไม้สัก) โดยมิได้รับอนุญาต.
3.ฐานทำการแปรรูปไม้ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาต.
4.ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต.
5. ฐานมีเลื่อนโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน.
– เหตุเกิดที่ บริเวณป่าทางทิศตะวันตกบ้านห้วยยื่น พิกัดที่ 47 Q 683903E,2093229N ท้องที่บ้านห้วยยื่น หมู่ 2 ต.บ่อ อ.เมืองจว.น่าน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.
-นำส่ง ร.ต.อ.ธณัชพงค์ ปัญญานะ พงส. สภ.เมือง จว.น่าน. ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 24 เวลา 21.20 น. คดีที่ 25/62 ยึดทรัพย์ที่ 10/62 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า 089-2641998 รายงาน

Recent Posts