In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.ต.เสน่ห์ นาบุญ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส.ร.ต.ต.ธนเสฏฐ์ ศิริอภิพัฒน์ รอง สว.(ป)กก.๒บก.ปทส. พร้อมกับพวก ชุด ชป.๓ (จันทบุรี-ตราด) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒บก.ปทส.พ.ต.ท.กรวิชญ์ กระแสแสง สว.กก.๒บก.ปทส. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
๑.ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒.จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๒ (คลองห้วยแร้ง)
๓.จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตราด
๔.จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๔ (ด่านชุมพล)
๕.จนท.กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๓๓ (ฐานบ้านท่าเส้น)
๖.จนท.ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อน
๗.จนท.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗
๘.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราดตรวจยึดของกลางในการกระทำผิด

๑.ไม้พะยุงท่อน จำนวน ๙ ท่อน คิดเป็นปริมาตร ๐.๓๘ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ รวม ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท(เก้าหมื่นห้าพันบาท)
โดยกล่าวหาว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ม. ๑๑ ฐานทำไม้พะยุง หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้าม ตามมาตรา ๗ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ม. ๖๙ ฐานมีไม้พะยุงใว้ในครอบครองซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก ตามมาตรา ๗ อันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

เหตุเกิดบริเวณชายป่าเขาบรรทัด หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
นำส่ง พงส. สภ.บ้านท่าเลื่อน ตาม ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๑๒.๒๐ น. คดีอาญาที่ ๘/๖๒ ยึดทรัพย์ที่ ๔/๖๒

 

Recent Posts