In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

สายตรวจ จ.ระนอง กก.๕ บก.ปทส.รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้วันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ท.ทศพร หงษ์ทอง สว.กก.๕ บก.ปทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– อุสหกรรมจังหวัดระนอง
– ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง
– เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. จังหวัดระนอง
– เจ้าหน้าที่ทหารชุด มทบ. ๔๔
เข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศดัชนีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในโรงงานสหประมงปลาป่นระนอง จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง และ บริษัท มินนอรัล รีซอร์สเซล ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งประกอบกิจการแร่ดินขาว พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมละมาตรฐานเครื่องจักรโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน

Recent Posts