In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

สายตรวจ จ.ระนอง กก.๕ บก.ปทส.รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ท.ทศพร หงษ์ทอง สว.กก.๕ บก.ปทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– อุสหกรรมจังหวัดระนอง
– ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง
– เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. จังหวัดระนอง
– เจ้าหน้าที่ทหารชุด มทบ. ๔๔

เข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศดัชนีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่
1. บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด
ประกอบกิจการ : ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ที่ตั้ง : 34/2 ม.1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

2. บริษัท คอนกรีตซีแพคระนอง จำกัด
ประกอบกิจการ : โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่ตั้ง : 6/146 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมละมาตรฐานเครื่องจักรโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน

Recent Posts