In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

๑๙ ส.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.วิศรุต จันทร์สุวรรณ รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ต.วินัย สายคุ้ม สว.กก.๕ บก.ปทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน. ๒ (ราชกรูด)
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนัก ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
– เจ้าหน้าชุดเฝ้า ตรวจชายแดนที่ ๔๑๐๙
– ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ ได้เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พบพื้นที่ถูกบุกรุก ๑ แปลง พบมี ปลูกพืชผลอาสิน จำพวกต้นทุเรียน ต้นสะตอ จากการตรวจสอบในพื้นที่โดยละเอียดไม่พบบุคคลใดบุคลหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบ จำนวน ๔ จุดจำนวนพื้นที่ ๕-๑-๕๕ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๒๗๓,๖๙๘ บาท โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ฐาน ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงนำส่งให้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จว.ระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุเกิดบริเวณหมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ตาม ปจว.ข้อ ๒ ลง ๑๙ ส.ค.๒๕๖๒ เวลา๒๐.๓๐น.
คดีฯ ๒๓๓/๒๕๖๒
ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ เดชศรี พงส.ฯ สภ.กะเปอร์ โทร –
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน โทร ๐๘๗ – ๔๐๙-๘๐๐๗

Recent Posts