In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ ๑๑ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.วิศรุต จันทร์สุวรรณ รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ต.วินัย สายคุ้ม สว.กก.๕ บก.ปทส.

ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน. ๔ (ลำเลียง)
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนัก ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
– เจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กระบุรี
– ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.ลำเลียง อ. กระบุรี จ.ระนอง

ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ ได้เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ ๗ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง พบพื้นที่ถูกบุกรุก ๑ แปลง พบมีการ ปลูกพืชผลอาสินจำพวกยางพาราอายุประมาณ ๑-๕ ปี จำนวน ๗๐๐ โดยมีต้นไม้ใหญ่บางส่วนได้มีการใช้ขวานกานโคนต้นเพื่อประสงค์ให้ยืนต้นตาย เป็นชนิดไม้กระยาเลยจำนวน ๖ ต้น ปริมาตร ๘.๔๘ ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหาย ของรัฐเป็นเงิน ๔๑,๓๕๒ บาท

จากการตรวจสอบในพื้นที่โดยละเอียดไม่พบบุคคลใดบุคลหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบ จำนวน ๙ จุดจำนวนพื้นที่ ๒๒-๒-๙๔ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำเลียง จึงมีความผิดฐานฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ ฐาน ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ฐานป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในที่ดิน แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

จึงนำส่งให้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.กระบุรี อ.กระบุรี จว.ระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุเกิดบริเวณหมู่ที่ ๗ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ตาม ปจว.ข้อ ๓ ลง ๑๑ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา๑๖.๔๕ น.
คดีฯ ๓๕๑/๒๕๖๒
พ.ต.ท.สาคร ยังอุ่นพงส.ฯ สภ.กระบุรีโทร –
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน โทร ๐๘๗ – ๔๐๙-๘๐๐๗

 

Recent Posts