In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๔ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.วิศรุต จันทร์สุวรรณ รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ต.วินัย สายคุ้ม สว.กก.๕ บก.ปทส.

ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน. ๒ (ราชกรูด)
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนัก ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
– เจ้าหน้าที่ประสานงานป่าไม้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ ระนอง
– ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ ได้เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ ๓ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง พบพื้นที่ถูกบุกรุก ๑ แปลง พบมีการล้มไม้พื้นล่างขนาดเล็ก และมีการโค่นไม้ใหญ่โดยใช้ขวานเป็นอุปกรณ์ในการโค่นโดยบางส่วนได้มีการใช้สว่านเจาะต้นเพื่อหยอดยาฆ่าตอเพื่อประสงค์ให้ยืนต้นตาย เป็นชนิดไม้กระยาเลยจำนวน ๘ ต้น ปริมาตร ๖.๒๖ ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหาย ของรัฐเป็นเงิน ๖๙,๗๘๙.๔๓ บาท และปลูกพืชผลอาสิน จำพวกปาล์มน้ำมัน ต้นสะตอ และต้นจำปาดะ

จากการตรวจสอบในพื้นที่โดยละเอียดไม่พบบุคคลใดบุคลหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบ จำนวน ๔ จุดจำนวนพื้นที่ ๕-๒-๕๙ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๓๖๔,๐๖๒ บาท โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ฐาน ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ ฐาน ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงนำส่งให้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ราชกรูด อ.เมือง จว.ระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เหตุเกิดบริเวณหมู่ที่ ๓ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ตาม ปจว.ข้อ ๓ ลง ๔ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา๑๖.๓๐ น.
คดีฯ ๑๓๘/๒๕๖๒
ร.ต.ท.วิสิษฐ์ เขาทอง พงส.ฯ สภ.ราชกรูด โทร –
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน โทร ๐๘๗ – ๔๐๙-๘๐๐๗

Recent Posts