In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.วิศรุต จันทร์สุวรรณ รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ต.วินัย สายคุ้ม สว.กก.๕ บก.ปทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน. ๒ (ราชกรูด)
– เจ้าหน้าที่ทหารชุด ชป.กะเปอร์ ฉก.ร ๒๕ กองกำลังเทพสตรี
– เจ้าหน้าที่สวนป่ากะเปอร์
– เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๐๙
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนัก ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเปอร์ ตามที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกแผ้วถางและมีการปลูกพืชผลอาสิน บริเวณบ้านชิมี หมู่ ๘ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ในพื้นที่พบมีการปลูกปาล์มน้ำมัน และยาพาราเต็มพื้นที่ ลักษณะเป็นการเจาะปลูก คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบ จำนวน ๕ จุดจำนวนพื้นที่ ๒๔-๑-๗๗ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ จำนวน ๑,๕๔๐๓๒๒ บาท

โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเปอร์ โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม. ๑๔ฐาน ยึดถือครอบครองประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ฐาน ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงนำส่งให้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จว.ระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เหตุเกิดบริเวณบ้านชิมี หมู่ ๘ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ตาม ปจว.ข้อ ๓ ลง ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๒ เวลา๑๗.๐๐ น. คดีฯ ๑๘๖/๒๕๖๒
ร.ต.อ.ชาญณรงค์ รอดทองดี พงส.ฯ สภ.กะเปอร์ โทร –
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน โทร ๐๘๗ – ๔๐๙-๘๐๐๗

 

Recent Posts