In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐น.

ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.วิศรุต จันทร์สุวรรณ รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ต.วินัย สายคุ้ม สว.กก.๕ บก.ปทส.

ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๙ (กะเปอร์ ระนอง)
– เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (เมือง ระนอง)
– เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ (ฉก.ร.๒๕)
– เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ (ระนอง)

วันนี้ คณะเจ้าหน้าที่ ดังรายชื่อข้างต้นได้สนธิกำลังร่วมกันดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น)ผืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ในท้องที่ หมู่ ๒ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลชื่อ นายตี๋ โมเช (ไม่ทราบชื่อ นามสกุลจริง) เข้ามาแผ้วถางตัดฟันไม้ป่าชายเลนหลังแปลงปลูกต้นมะพร้าวริมคลองเพื่อแสดงเจตนาขยายพื้นที่ครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (AO๓) เมื่อไปถึงในพื้นที่ ไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในที่เกิดเหตุ คณะเจ้าหน้าที่จึงทำการหาตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยเครื่องมือหาพิกัดจากดาวเทียม จำนวน ๖ จุด จำนวนพื้นที่เสียหายจำนวน ๒-๐-๗๓ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ จำนวน ๒๕๘,๒๕๕.๒๓ บาท และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว ละป่าคลองเกาะสุย โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม. ๑๔ฐาน ยึดถือครอบครองประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ฐาน ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงนำส่งให้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง อ.เมือง จว.ระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เหตุเกิด บริเวณ ท้องที่ หมู่ ๒ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

ตาม ปจว.ข้อ ๓ ลง ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๐ น. คดีฯ ๘๘๐/๒๕๖๒
พ.ต.ท.วีระพงษ์ ชัยอุดม พงส.ฯ สภ. เมืองระนอง โทร –
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน โทร ๐๘๗ – ๔๐๙-๘๐๐๗

Recent Posts