In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

สายตรวจ จ.ระนอง กก.๕ บก.ปทส. รายงานผลการตรวจจับกุมดังนี้

วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๑.๕๐๐น. ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.วิศรุต จันทร์สุวรรณ รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ต.วินัย สายคุ้ม สว.กก.๕ บก.ปทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (เมือง ระนอง)
– เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ (ฉก.ร.๒๕)

คณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ได้รับแจ้งว่าได้มีบุคคลจำนวนหนึ่งได้เข้ามาตัดหญ้าบริเวณบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซอยหลังศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง หมู่ที่ ๒ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง คณะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ได้รับแจ้ง เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบชาย ๒ คนกำลังตัดหญ้าอยู่ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเจ้าหน้าที่จึงให้ชายทั้ง ๒ คน หยุดดำเนินการและได้สอบถามชายทั้ง ๒ คน ทราบชื่อภายหลังชื่อนาย เวง (สัญชาติเมียนมา) ละนายตานท่อ (สัญชาติเมียนมา)

ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะเจ้าหน้าที่ว่านายชาติ ไม่ทราบชื่อนามสกุล(จำหน้าได้) เป็นผู้ให้เข้ามาดำเนินการตัดหญ้า โดยนายเวง เป็นคนงานได้รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ส่วนนายตานท่อได้รับเป็นค่าจ้างรายวันวันละ ๓๐๐ บาทต่อวัน และได้ทำมาแล้ว ๒ วัน พร้อมกันได้ทำการยึดอุปกรณ์เป็นเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง มีดพร้า ๑ เล่ม จึง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง เพื่อประกอบกับคดีเดิม ตามบันทึกตรวจสอบ ตรวจยึด ตาม ปจว.ข้อที่ ๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คดีที่ ๔๐๗/๒๕๖๒ ลง ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม. ๑๔ฐาน ยึดถือครอบครองประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ฐาน ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

เหตุเกิด บริเวณ ซอยหลังศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง หมู่ที่ ๒ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
ตาม ปจว.ข้อที่ ๖ เวลา ๑๔.๒๐ น.
พ.ต.ท.วีระพล พงส.ฯ สภ. เมืองระนอง โทร –

ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน โทร ๐๘๗ – ๔๐๙-๘๐๐๗

Recent Posts