In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐น. ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ท.ทศพร หงษ์ทอง สว.กก.๕ บก.ปทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๘
– เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๙ (กะเปอร์ ระนอง)
– เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (เมือง ระนอง)
– เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๑ (ละอุ่น ระนอง)
– เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๒ (สุขสำราญ ระนอง)
– เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ (ฉก.ร.๒๕)
– เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ (ระนอง)
วันนี้ คณะเจ้าหน้าที่ ดังรายชื่อข้างต้นได้สนธิกำลังร่วมกันดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น)ผืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในท้องที่บ้านล่าง หมู่ ๔ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ต้องสงสัยว่ามีการครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (AO๓) เมื่อไปถึงพบว่าเป็นพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๒ บ่อ สภาพรกร้างมีหญ้าขึ้นปกคลุมทั่วไปและไม่พบเครื่องมือทางการเกษตรใด ๆ ในพื้นที่ ไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในที่เกิดเหตุไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ใดครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่จึงทำการหาตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยเครื่องมือหาพิกัดจากดาวเทียม จำนวน ๘ จุด จำนวนพื้นที่เสียหายจำนวน ๒๔-๓-๐๕ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ จำนวน ๒,๙๓๐,๑๔๖ บาท และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม. ๑๔ฐาน ยึดถือครอบครองประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ฐาน ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงนำส่งให้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง อ.เมือง จว.ระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุเกิด บริเวณ ท้องที่หมู่ที่ ๔ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
ตาม ปจว.ข้อ ๑ ลง ๑๔ มี.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๐ น. คดีฯ ๕๖/๒๕๖๒
ร.ต.อ.ยุทธนา ธนบัตร พงส.ฯ สภ. เมืองระนอง โทร –
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน โทร ๐๘๗ – ๔๐๙-๘๐๐๗

Recent Posts