In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๐ น.

ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.วิศรุต จันทร์สุวรรณ รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ต.วินัย สายคุ้ม สว.กก.๕ บก.ปทส.

ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน. ๑(ละอุ่น)
– เจ้าหน้าที่ทหารชุด ฉก.ร.๒๕ ชป.กะเปอร์
– เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ เขาฝาชี

ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้และตรวจสอบตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ได้เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ บริเวณบ้านพรุตาโรย หมู่ ๕ ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง พบพื้นที่ถูกบุกรุก ๑ แปลงพบมีการปลูกพืชผลอาสิน จำพวกยางพารา ประมาณ ๑๓๕ ต้น อายุประมาณ ๓-๔ ปี ปลูกอยู่เต็มพื้นที่ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบ จำนวน ๔ จุดจำนวนพื้นที่ ๒-๒-๗๗ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๑๓๙,๓๓๑ บาทในที่เกิดเหตุไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในพื้นที่ เป็นการกระทำผิด ฐาน ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงนำส่งให้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.บางแก้ว อ.ละอุ่น จว.ระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เหตุเกิดบริเวณบ้านพรุตาโรย หมู่ ๕ ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ตาม ปจว.ข้อ ๒ ลง ๑ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา๑๔.๔๐ น. คดีฯ ๗๑/๒๕๖๒
ร.ต.อ.อคพล โสภาพรม พงส.ฯ สภ.บางแก้ว โทร –
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน โทร ๐๘๗ – ๔๐๙-๘๐๐๗

 

Recent Posts