In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ท.ทศพร หงษ์ทอง สว.กก.๕ บก.ปทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– อุสหกรรมจังหวัดระนอง
– ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง
– เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. จังหวัดระนอง
– เจ้าหน้าที่ทหารชุด มทบ. ๔๔

เข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศดัชนีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่
1. บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ ประกอบกิจการ : ห้องเย็น ที่ตั้ง : ม.๕ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
2. บจก.แน่นแฟ้น ประกอบกิจการ : ทำปลาป่น ที่ตั้ง : ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
3.หจก.วันดีทูน่า ประกอบกิจการ: ต้ม นึ่ง สัตว์น้ำ  ที่ตั้ง : ม.3 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมละมาตรฐานเครื่องจักรโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน

 

Recent Posts