In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕ บก.ปทส., พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕ บก.ปทส., พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.๕ บก.ปทส. โดย พ.ต.ท.มนต์ชัย บุญเลิศ สว.กก.๕ บก.ปทส., ร.ต.อ.เจษฎา ลู่เกี้ยง รอง สว. กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.๑ (ถลาง),เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.๒ (ภูเก็ต)

ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณพื้นที่เกาะนาคาน้อย หมู่ ๕ และบริเวณหลักฐานเอกสารสิทธิ น.ส.๓ ก เลขที่ ๑๔๖๒, ๒๕๖๕ ,๒๕๖๖ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จว.ภูเก็ต พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ๒-๑-๔๒ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๑๖๐,๗๑๕.๑๓ บาท โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ประมวลกฎหมายที่ดิน ม.๙ ประกอบมาตรา ๑๐๘ ,๑๐๘ ทวิ ฐาน “ยึดถือ ครอบครอง ก่นสร้างหรือ เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพ ที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายต่อทรัพยากรในที่ดินของรัฐ โดยไม่ได้รับอนุญาต”

เหตุเกิดที่ บริเวณพื้นที่เกาะนาคาน้อย หมู่ ๕ และบริเวณที่เกินจากหลักฐานเอกสารสิทธิ น.ส.๓ ก เลขที่ ๑๔๖๒, ๒๕๖๕ ,๒๕๖๖ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จว.ภูเก็ต นำเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส. สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ตาม ปจว.ข้อ ๑๑ เวลา ๒๐.๔๐ น. ลง ๒๕ ม.ค.๖๒ คดีอาญาที่ ๑๐๓/๖๒

 

Recent Posts